Το εταιρικό σχήμα έχει όλη τη απαραίτητη τεχνογνωσία για τις μεθόδους που μεταφέρονται. Όλοι οι εταίροι είναι συντονιστές άλλων προγραμμάτων (στο πλαίσιο του Erasmus + ή του προγράμματος Creative Europe) που αφορούν στην κοινωνική ένταξη. Οι περισσότεροι από αυτούς εργαστεί στον τομέα της εκπαίδευσης της πολιτότητας. Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας το οποίο θα συντονίσει την ανάπτυξη τμήματος της έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αναπτύξει την αντίστοιχη και ακαδημαϊκά ορθή μεθοδολογία. Το Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου) είναι ένας αξιόπιστος οργανισμός στην Ελλάδα με εμπειρία στη χρήση του θεάτρου στην εκπαίδευση και μπορεί να μεταφέρει την τεχνογνωσία του.

Δυνατότητα αναβάθμισης

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι που μπορούν να αναβαθμίσουν τη μέθοδο σε διάφορα επίπεδα. Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί οργανισμοί (το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας) το οποίο αφενός συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και σχολεία και αφετέρου μπορεί να διαδόσει και να αναβαθμίσει τις μεθόδους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ο οργανισμός Mentortec ειδικεύεται στον τομέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και μπορεί να μεταφέρει τη μέθοδο σε ευρύτερη κλίμακα. Ο WUSMED είναι επίσης ένας οργανισμός που ειδικεύεται στην καινοτομία της κατάρτισης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

Το Acta Theatre ασχολείται επίσης σε διάφορα επίπεδα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην εκπαίδευση μέσω του θεάτρου. Έχει ήδη αναπτύξει μέσω προηγούμενων συνεργασιών, μεθόδους και δίκτυα σχετικά. Τέλος η Action Synergy έχει μακρύ ιστορικό συνεργασίας με σχολεία ενώ έχει αναπτύξει και σχετικά δίκτυα για την προώθηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρακτικών.

Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι εταίροι του προγράμματος συντονίζουν ήδη άλλα προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus+KA3 σχετικά με την προώθηση των καλών πρακτικών, γεγονός που τους δίνει σημαντική τεχνογνωσία σε αυτό το θέμα. Τέλος στο πρόγραμμα συμμετέχουν δημόσιοι οργανισμοί, σχολεία, τοπικοί φορείς κλπ.

Διάδοση σε τοπικό επίπεδο

Οι εταίροι έχουν σημαντική εμπειρία στις δράσεις διάδοσης. Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας διοργανώνει συνεχώς σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για στην Ιταλία. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους οι οργανισμοί Mentortec και WUSMED εκπαιδεύουν εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να καταρτιστούν σε νέα και καινοτόμα θέματα/ μαθήματα. Η Acta δουλεύει καθημερινά στον τομέα υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης σε πολλά επίπεδα συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Η Action Synergy έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά προγράμματα σχετικά με την καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και συνεργάζεται με σχολεία και εκπαιδευτικούς αφού παρέχει κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς.
Επίσης, συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμμετέχουν πολλά σχολεία και άλλοι σχετικοί οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο.

Αντίκτυπος προγράμματος σε ευρύτερη κλίμακα

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί που μπορούν να διευρύνουν τον αντίκτυπο του προγράμματος του σε ευρύτερη κλίμακα. Το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας μπορεί να μεταφέρει τα αποτελέσματα του προγράμματος και να διαμορφώσει πολιτικές σε τοπικό επίπεδο εφόσον είναι ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς της ευρύτερης περιοχής της Φλωρεντίας, υπεύθυνος για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Μπορεί επίσης να μεταδώσει τα αποτελέσματα του προγράμματος σε ακαδημαϊκό επίπεδο εντός της επιστημονικής κοινότητας. Ο οργανισμός WUSMED μπορεί επίσης να διαδώσει το πρόγραμμα μέσω του δικτύου του στην περιοχή της Μεσογείου.