Η Σωκρατική μέθοδος, γνωστή επίσης ως μέθοδος ελέγχου, ελεγκτική μέθοδος, ή Σωκρατικός διάλογος, είναι μια μορφή ομαδικού επιχειρηματολογικού διαλόγου μεταξύ ατόμων, που βασίζεται σε ερωτήσεις-απαντήσεις για να δοθεί το ερέθισμα της κριτικής σκέψη,  να εκμαιευτούν  απόψεις και υποθέσεις. Είναι μια διαλεκτική μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει μια συζήτηση στην οποία αμφισβητείται η υπεράσπιση μιας άποψης, καθώς ένας συμμετέχων μπορεί να αντικρούσει τον άλλο, συνεπώς αποδυναμώνοντας την άποψη του. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομα της από τον κλασικό Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη και παρουσιάστηκε από αυτόν στον Θεαίτητο του Πλάτωνα ως μαιευτική.